Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung cần đọc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "TOP Hit". (Ví dụ: Cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word TOP Hit). Tìm kiếm ngay
163 lượt xem

Cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word

Cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word khi làm việc là một yêu cầu đặc biệt khi bạn muốn thay đổi hướng hiển thị của trang để phù hợp với nội dung hoặc để tạo layout độc đáo. Tuy có vẻ như tính năng này không phổ biến, nhưng nó lại rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện một số chỉnh sửa đặc biệt.

Khi bạn cần xoay ngang một trang trong Word, đó là lúc tính năng này trở nên quan trọng. Cùng nhau khám phá cách thức thực hiện điều này để tạo ra các tài liệu với sự sáng tạo và sự linh hoạt hơn trong việc hiển thị nội dung trên trang với chỉ một vài bước đơn giản.

Cách xoay ngang toàn bộ văn bản trong Word

Khi tạo và thiết kế tài liệu trong Microsoft Word, nhiều khi bạn muốn thay đổi hướng hiển thị của văn bản để tạo layout độc đáo và phù hợp với ý tưởng của mình. Một trong những yêu cầu đặc biệt đó là việc xoay ngang toàn bộ văn bản trong Word, một tính năng có thể không phổ biến nhưng lại rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện thiết kế đặc biệt hoặc tạo ra bố cục tài liệu khác biệt.

xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word

Việc xoay ngang văn bản trong Word không chỉ làm thay đổi hướng hiển thị của trang mà còn mở ra khả năng sáng tạo vô tận. Hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá cách thức để xoay ngang toàn bộ văn bản trong Word, tạo ra những tài liệu với bố cục độc đáo và phù hợp với ý tưởng của bạn.

Xoay ngang văn bản trong Word 2003

Trong Microsoft Word 2003, bạn không thể xoay ngang toàn bộ văn bản một cách trực tiếp như trong các phiên bản mới hơn của Word. Tuy nhiên, có một cách để thực hiện điều này bằng cách sử dụng hình ảnh văn bản hoặc các hộp văn bản để tạo ra văn bản được xoay ngang. Dưới đây là cách bạn có thể làm:

 1. Tạo hình ảnh văn bản hoặc hộp văn bản: Đầu tiên, bạn có thể sử dụng một chương trình đồ họa hoặc trình chỉnh sửa hình ảnh khác để tạo văn bản dưới dạng hình ảnh hoặc chèn hộp văn bản trong Word.
 2. Xoay hình ảnh hoặc hộp văn bản: Nếu bạn sử dụng hình ảnh văn bản, bạn có thể chọn hình ảnh đó, sau đó nhấp chuột phải và chọn “Format Picture” (Định dạng Hình ảnh). Trong cửa sổ định dạng, bạn có thể chọn tab “Size” (Kích thước) và thay đổi độ xoay của hình ảnh bằng cách nhập giá trị cần thiết trong ô “Rotation” (Xoay).
 3. Tinh chỉnh vị trí và kích thước: Sau khi xoay hình ảnh hoặc hộp văn bản, bạn có thể di chuyển và điều chỉnh kích thước để phù hợp với vị trí và kích thước mong muốn trên trang tài liệu của bạn.

Lưu ý rằng phương pháp này có thể gây ra một số hạn chế như không thể chọn và chỉnh sửa văn bản trực tiếp, và văn bản trong hình ảnh sẽ không thể tìm kiếm hoặc chọn chính xác như văn bản thường trong Word. Đây chỉ là một cách tạm thời để tạo văn bản xoay ngang trong Word 2003.

Xoay ngang văn bản trong Word 2007

Trong Microsoft Word 2007, bạn có thể thực hiện xoay ngang văn bản một cách tương đối đơn giản bằng cách sử dụng tính năng Text Box (Hộp văn bản). Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để xoay ngang văn bản trong Word 2007:

 1. Mở Word 2007 và chọn tab “Insert” (Chèn).
 2. Trong tab “Insert”, chọn “Text Box” (Hộp văn bản).
 3. Chọn “Draw Text Box” (Vẽ Hộp văn bản) để tự vẽ một hộp văn bản, hoặc chọn một trong các mẫu có sẵn nếu bạn muốn.
 4. Viết hoặc paste nội dung văn bản vào hộp văn bản mà bạn vừa tạo.
 5. Click chuột phải vào hộp văn bản và chọn “Format Shape” (Định dạng Hình dạng) trong menu xuất hiện.
 6. Trong cửa sổ “Format Shape”, chọn tab “Size” (Kích thước).
 7. Trong phần “Rotation” (Xoay), nhập số độ xoay mà bạn muốn áp dụng cho văn bản của mình. Ví dụ: để xoay ngang văn bản, bạn có thể nhập giá trị 90 độ.
 8. Nhấn OK để xác nhận và văn bản trong hộp văn bản sẽ được xoay theo góc bạn đã chọn.

Lưu ý rằng việc sử dụng hộp văn bản để xoay ngang văn bản có thể tạo ra một hộp văn bản có kích thước cố định, có thể ảnh hưởng đến định dạng và trình bày tổng thể của trang tài liệu.

Xoay ngang văn bản trong Word 2010

Trong Microsoft Word 2010, bạn có thể xoay ngang văn bản bằng cách sử dụng tính năng Text Box (Hộp văn bản) hoặc cài đặt góc xoay cho văn bản trực tiếp. Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện từng cách:

Sử dụng Text Box (Hộp văn bản):

 1. Chọn tab “Insert” (Chèn).
 2. Trong tab “Insert”, chọn “Text Box” (Hộp văn bản) từ menu.
 3. Chọn “Draw Text Box” (Vẽ Hộp văn bản) để vẽ hộp văn bản hoặc chọn một mẫu có sẵn.
 4. Viết hoặc paste nội dung văn bản vào hộp văn bản.
 5. Click chuột phải vào hộp văn bản và chọn “Format Shape” (Định dạng Hình dạng) từ menu.
 6. Trong cửa sổ “Format Shape”, chọn tab “Size” (Kích thước).
 7. Trong phần “Rotation” (Xoay), nhập số độ xoay mà bạn muốn áp dụng cho hộp văn bản. Ví dụ: để xoay ngang văn bản, nhập giá trị 90 độ.
 8. Nhấn OK để xác nhận và văn bản trong hộp văn bản sẽ được xoay theo góc bạn đã chọn.

Cài đặt góc xoay trực tiếp cho văn bản:

 1. Nhấp chuột vào văn bản mà bạn muốn xoay.
 2. Chọn tab “Home” (Trang chủ) hoặc “Format” (Định dạng).
 3. Trong tab “Home” hoặc “Format”, bạn có thể thấy mục “Text Direction” (Hướng Văn bản). Bạn có thể chọn một trong những lựa chọn có sẵn để xoay văn bản theo góc mà bạn mong muốn.

Hai phương pháp trên sẽ giúp bạn xoay ngang văn bản trong Word 2010 một cách đơn giản và nhanh chóng.

Xoay ngang văn bản trong Word 2016

Trong Microsoft Word 2016, bạn có thể xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word văn bản một cách tương đối dễ dàng bằng cách sử dụng tính năng Text Box (Hộp văn bản) hoặc cài đặt góc xoay cho văn bản trực tiếp. Dưới đây là cách thực hiện từng phương pháp:

Sử dụng Text Box (Hộp văn bản):

 1. Chọn tab “Insert” (Chèn).
 2. Trong tab “Insert”, chọn “Text Box” (Hộp văn bản) từ menu.
 3. Chọn “Draw Text Box” (Vẽ Hộp văn bản) để vẽ hộp văn bản hoặc chọn một mẫu có sẵn.
 4. Viết hoặc paste nội dung văn bản vào hộp văn bản.
 5. Click chuột phải vào hộp văn bản và chọn “Format Shape” (Định dạng Hình dạng) từ menu.
 6. Trong cửa sổ “Format Shape”, chọn tab “Size & Properties” (Kích thước & Thuộc tính).
 7. Trong phần “Rotation” (Xoay), nhập số độ xoay mà bạn muốn áp dụng cho hộp văn bản. Ví dụ: để xoay ngang văn bản, nhập giá trị 90 độ.
 8. Nhấn OK để xác nhận và văn bản trong hộp văn bản sẽ được xoay theo góc bạn đã chọn.

Cài đặt góc xoay trực tiếp cho văn bản:

 1. Nhấp chuột vào văn bản mà bạn muốn xoay.
 2. Chọn tab “Home” (Trang chủ) hoặc “Format” (Định dạng).
 3. Trong tab “Home” hoặc “Format”, bạn có thể thấy mục “Text Direction” (Hướng Văn bản). Bạn có thể chọn một trong những lựa chọn có sẵn để xoay văn bản theo góc mà bạn mong muốn.

Hai phương pháp trên sẽ giúp bạn xoay ngang văn bản trong Word 2016 một cách đơn giản và nhanh chóng.

Xoay ngang văn bản trong Word 2019

Trong Microsoft Word 2019, bạn có thể xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word văn bản bằng cách sử dụng tính năng Text Box (Hộp văn bản) hoặc cài đặt góc xoay cho văn bản trực tiếp. Dưới đây là cách thực hiện từng phương pháp:

Sử dụng Text Box (Hộp văn bản):

 1. Chọn tab “Insert” (Chèn).
 2. Trong tab “Insert”, chọn “Text Box” (Hộp văn bản) từ menu.
 3. Chọn “Draw Text Box” (Vẽ Hộp văn bản) để vẽ hộp văn bản hoặc chọn một mẫu có sẵn.
 4. Viết hoặc paste nội dung văn bản vào hộp văn bản.
 5. Click chuột phải vào hộp văn bản và chọn “Format Shape” (Định dạng Hình dạng) từ menu.
 6. Trong cửa sổ “Format Shape”, chọn tab “Size & Properties” (Kích thước & Thuộc tính).
 7. Trong phần “Rotation” (Xoay), nhập số độ xoay mà bạn muốn áp dụng cho hộp văn bản. Ví dụ: để xoay ngang văn bản, nhập giá trị 90 độ.
 8. Nhấn OK để xác nhận và văn bản trong hộp văn bản sẽ được xoay theo góc bạn đã chọn.

Cài đặt góc xoay trực tiếp cho văn bản:

 1. Nhấp chuột vào văn bản mà bạn muốn xoay.
 2. Chọn tab “Home” (Trang chủ) hoặc “Format” (Định dạng).
 3. Trong tab “Home” hoặc “Format”, bạn có thể thấy mục “Text Direction” (Hướng Văn bản). Bạn có thể chọn một trong những lựa chọn có sẵn để xoay văn bản theo góc mà bạn mong muốn.

Hai phương pháp trên sẽ giúp bạn xoay ngang văn bản trong Word 2019 một cách đơn giản và nhanh chóng.

Cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word

Trong Microsoft Word, bạn không thể xoay ngang toàn bộ trang giấy một cách trực tiếp như bạn có thể xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word hoặc hộp văn bản.

Cách xoay ngang 1 trang giấy trong Word

Tuy nhiên, có một cách để tạo một trang trong hướng ngang (landscape orientation) để bạn có thể thêm nội dung vào trang đó theo hướng ngang. Đây là cách để thực hiện điều này:

Trang ngang (Landscape Orientation) cho trang cụ thể:

 1. Mở tài liệu Word và chọn trang mà bạn muốn xoay ngang.
 2. Chọn tab “Layout” (Bố cục).
 3. Trong tab “Layout”, chọn “Breaks” (Ngắt) và sau đó chọn “Next Page” (Trang Kế tiếp) trong mục “Section Breaks”.
 4. Bây giờ trang tiếp theo sẽ là một phần (section) mới.
 5. Chọn tab “Layout” (Bố cục) lại, sau đó chọn “Orientation” (Hướng) và chọn “Landscape” (Ngang).
 6. Trang hiện tại và các trang trước đó sẽ ở chế độ dọc (portrait orientation), nhưng trang mà bạn vừa chọn sau khi tạo phần mới sẽ được chuyển sang hướng ngang.
 7. Bây giờ, bạn có thể thêm nội dung, văn bản, hình ảnh, hoặc bất kỳ nội dung nào bạn muốn vào trang ngang này.
 8. Nếu bạn muốn quay lại trang dọc, bạn có thể thêm một “Section Break” mới và chọn hướng dọc (portrait orientation) cho phần đó.

Điều này cho phép bạn tạo một hoặc nhiều trang trong hướng ngang trong văn bản của mình để thiết kế và thêm nội dung theo hướng ngang.

Xoay ngang 1 đoạn văn bản trong Word

Trong Microsoft Word, bạn có thể xoay ngang một đoạn văn bản bằng cách sử dụng tính năng Text Box (Hộp văn bản) hoặc Rotation (Xoay) để thực hiện việc này. Dưới đây là cách bạn có thể làm:

Sử dụng Text Box (Hộp văn bản):

 1. Chọn tab “Insert” (Chèn).
 2. Trong tab “Insert”, chọn “Text Box” (Hộp văn bản) từ menu.
 3. Chọn “Draw Text Box” (Vẽ Hộp văn bản) để vẽ hộp văn bản hoặc chọn một mẫu có sẵn.
 4. Viết hoặc paste nội dung văn bản vào hộp văn bản.
 5. Click chuột phải vào hộp văn bản và chọn “Format Shape” (Định dạng Hình dạng) từ menu.
 6. Trong cửa sổ “Format Shape”, chọn tab “Size & Properties” (Kích thước & Thuộc tính).
 7. Trong phần “Rotation” (Xoay), nhập số độ xoay mà bạn muốn áp dụng cho hộp văn bản. Ví dụ: để xoay ngang văn bản, nhập giá trị 90 độ.
 8. Nhấn OK để xác nhận và văn bản trong hộp văn bản sẽ được xoay theo góc bạn đã chọn.

Sử dụng tính năng Rotation (Xoay):

 1. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn xoay.
 2. Chọn tab “Format” (Định dạng) hoặc “Drawing Tools” (Công cụ Vẽ) nếu xuất hiện khi bạn chọn văn bản.
 3. Trong tab “Format” hoặc “Drawing Tools”, bạn có thể thấy mục “Text Direction” (Hướng Văn bản) hoặc “Rotate” (Xoay).
 4. Bạn có thể chọn một trong những lựa chọn có sẵn để xoay văn bản theo góc mà bạn mong muốn.

Cả hai cách trên đều cho phép bạn xoay ngang một đoạn văn bản trong Word để thực hiện các thiết kế hoặc bố cục đặc biệt cho tài liệu của mình.

Xoay ngang 1 trang trong Word trên Macbook

Trong Microsoft Word trên macOS, bạn cũng có thể xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word hoặc một phần của trang bằng cách sử dụng tính năng Text Box (Hộp văn bản) hoặc cài đặt hướng xoay trực tiếp. Dưới đây là cách thực hiện:

Sử dụng Text Box (Hộp văn bản):

 1. Chọn tab “Insert” (Chèn).
 2. Trong tab “Insert”, chọn “Text Box” (Hộp văn bản) từ menu.
 3. Chọn “Draw Text Box” (Vẽ Hộp văn bản) để vẽ hộp văn bản hoặc chọn một mẫu có sẵn.
 4. Viết hoặc paste nội dung văn bản vào hộp văn bản.
 5. Click chuột phải vào hộp văn bản và chọn “Format Shape” (Định dạng Hình dạng) từ menu.
 6. Trong cửa sổ “Format Shape”, chọn tab “Size & Properties” (Kích thước & Thuộc tính).
 7. Trong phần “Rotation” (Xoay), nhập số độ xoay mà bạn muốn áp dụng cho hộp văn bản. Ví dụ: để xoay ngang văn bản, nhập giá trị 90 độ.
 8. Nhấn OK để xác nhận và văn bản trong hộp văn bản sẽ được xoay theo góc bạn đã chọn.

Cài đặt hướng xoay trực tiếp:

 1. Chọn đoạn văn bản hoặc nội dung mà bạn muốn xoay.
 2. Chọn tab “Format” (Định dạng).
 3. Trong tab “Format”, chọn “Text” (Văn bản) nếu bạn đang làm việc với văn bản.
 4. Bạn có thể thấy mục “Text Direction” (Hướng Văn bản) hoặc “Rotate” (Xoay).
 5. Bạn có thể chọn một trong những lựa chọn có sẵn để xoay văn bản theo góc mà bạn mong muốn.

Nhớ rằng, cách thực hiện có thể khác nhau đối với từng phiên bản cụ thể của Word trên macOS. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các tính năng tương tự để xoay ngang nội dung trong tài liệu của mình trên Word trên MacBook.

Xoay ngang 1 trang trong Word trên Windows

Trong Microsoft Word trên Windows, bạn có thể xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word hoặc một phần của trang bằng cách sử dụng tính năng Page Setup (Thiết lập trang). Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều này:

Xoay ngang một trang trong Word:

 1. Mở tài liệu Word và chọn trang mà bạn muốn xoay ngang hoặc chèn một trang trắng mới nếu cần.
 2. Chọn tab “Layout” (Bố cục).
 3. Trong tab “Layout”, chọn mũi tên nhỏ ở góc dưới bên phải của mục “Page Setup” (Thiết lập trang).
 4. Trong hộp thoại “Page Setup”, chọn tab “Margins” (Lề).
 5. Tại phần “Orientation” (Hướng), chọn “Landscape” (Ngang).
 6. Nhấn OK để xác nhận và trang mà bạn đã chọn hoặc chèn sẽ được xoay ngang.

Lưu ý rằng việc này sẽ áp dụng cho toàn bộ trang được chọn. Nếu bạn chỉ muốn xoay ngang một phần của trang, bạn có thể sử dụng hộp văn bản để thêm nội dung và xoay hộp văn bản theo hướng mong muốn.

Tạm kết về Xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word

Việc xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word không chỉ là một cách để thực hiện các thiết kế độc đáo mà còn mang lại sự linh hoạt trong việc hiển thị nội dung. Tuy có thể có những cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Word và nền tảng bạn đang sử dụng, nhưng khả năng này mở ra cơ hội để tạo ra các tài liệu với bố cục và trình bày nội dung độc đáo.

Bằng cách xoay ngang trang, bạn có thể tạo ra các bố cục tài liệu mang tính sáng tạo cao, từ việc thêm hình ảnh, bản đồ, hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu mà bạn muốn hiển thị theo hướng ngang. Sự linh hoạt này không chỉ giúp nổi bật nội dung mà còn tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người đọc.

Hãy sử dụng tính năng xoay ngang trang trong Word để tạo ra những tài liệu ấn tượng, trình bày thông tin một cách sáng tạo, và thể hiện ý tưởng của bạn một cách độc đáo và hấp dẫn.

Bạn đang đọc bài viết: Cách xoay ngang 1 trang bất kỳ trong Word

Tại chuyên mục Xu hướng trên website TOP Hit

Chúc các bạn vui vẻ!